Fysieke  Mentale  &  Financiële Gezondheid
 
  
   
In 2004 werd AZ medical opgericht.
In eerste instantie om een telemedische service aan te beiden. Op dit gebied was er samenwerking met bedrijven, artsen, huisartslaboratioa en ziekenhuizen. Naast ervaring van in de directe diagnostiek en begeleiding, is er vooral veel know-how in de logistiek, de opbouw van een telemedisch centrum (aan een universiteitskliniek) en ook het geven van advies bij het ontwikkelen van apparatuur en het opzetten van telemedische projecten opgedaan.
Nog steeds werkt AZ medical samen met verschillende bedrijven en partners.
De visie heeft zich echter verruimt! Omdat er veel aspecten zijn die de gezondheid beïnvloeden is een individuele aanpak belangrijk.
Wij streven naar gezondheid maar gezondheid heeft vele kleuren en iedereen heeft zijn eigen invulling ervan. Gezond heeft geen duidelijke definitie.

Geen lichamelijke klachten hebben en zich fit voelen betekend voor de een gezond zijn. Voor iemand met een chronische ziekte kan al een dag zonder klachten een gezond gevoel geven.

Een topsporter wil zonder problemen kunnen trainen en op het juiste moment zijn beste prestatie kunnen oproepen.

Duidelijk is dat er geen algemeen geldende definiftie mogelijk.

AZ medical pleit daarom voor een individuele aanpak. Daarvoor willen wij informatie en services aanbieden waaruit iedereen zijn eigen keuze kan maken.
Men vindt dan hier ook niet de ene waarheid, dit bestaat immers ook niet. Ook niet een recept, advies of beleid dat voor iedereen van toepassing is.

Vanuit een medische achtergrond willen wij informatie verstrekken voor iedereen. Men kan dan voor zich zelf  keuzes maken.
De informatie is "evidence based", dus gebaseerd op goed wetenschappelijk onderzoek, maar ook "experienced based", dus op uitgebreide medische ervaring gebaseerd.
Ook worden er services aangeboden die kunnen helpen om een "gezonde" situatie te kunnen bereiken.

Informeer u hier en elders om een eigen mening te vormen. Stel uw vragen vooral als deze op het medische gebied zijn. Of maak een afspraak voor een onderzoek
AZ medical wil u helpen een zo gezond mogelijke situatie te bereiken.
Voor fysieke, mentale & financiele gezondheid.
   
Daarbij houden wij ons voor iedere medische handeling aan de eed van Hippocrates die ieder arts aflegt:  
"Ik zweer dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten diensten van mijn medemens.
Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.
Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig"
       
       
                 
AZmedical © 2014 Disclaimer