1

1
Fysieke  Mentale  &  Financiële Gezondheid
 

     Kurkuma als behandeling van depressies! 

Kurkuma heeft invloed op verschillende biologische mechanismen die te maken hebben met het ontstaan van een depressie.
Australische wetenschappers hebben daarom een onderzoek uitgevoerd om te kijken of kurkuma ook een effect heeft bij de behandeling van een depressie.
In dit gerandomiseerd, dubbelblind, placebo gecontroleerd  uitgevoerde onderzoek zijn 56 patiënten met een ernstige depressie gedurende 8 weken behandeld. De ene helft met 2x 5oo mg kurkuma per dag de andere helft met placebo.
In beide groepen werd in de eerste 4 weken een verbetering van verschillende aspecten van een depressie gevonden. In week 5 t/m 8 vond men echter een significant verschil waarbij de patiënten die met kurkuma behandeld werden meer vooruitgang lieten zien dan de controlegroep. 

De wetenschappers concludeerden dan ook dat bij de behandeling van ernstige depressieve patiënten door kurkuma een ondersteunend genezend effect op sommige aspecten van een depressie optreedt. Dit effect was in de 5e t/m 8e week significant.
Verder onderzoek met meer patiënten en met verschillende doseringen achten zij wel wenselijk.  

       
     
                 
AZmedical © 2014 Disclaimer