1

1
   
 
   
 
 
 

Omega 3 helpt na een hartinfarct!

 

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het gebruik van omega-3 vetzuren uit visolie een gunstig effect op het hart heeft. Maar het is onduidelijk of het de structuur en functie van het hart na een acuut hartinfarct beïnvloed.

In een prospectieve, multicenter, dubbelblind, placebogecontroleerde studie (“OMEGA-REMODEL study”)  hebben wetenschappers van de Harvard Medical School onderzocht of toediening van Omega 3  na een acuut hartinfarct een effect heeft op de structuur en de functie van het hart. Er werden 358 patiënten met een acuut hartinfarct in deze studie geïncludeerd.  Alle patiënten werden wel behandeld volgens de geldende richtlijnen (protocollen). De deelnemers werden vervolgens gerandomiseerd naar:  Een groep (180 patiënten) die een hoge dosis Omega 3 kreeg toegediend en een andere groep (178 patiënten) die placebo kreeg.

Er werden verschillende parameters gemeten die een indruk geven over de structuur en de functie van de linker kamer van het hart (= de internationaal gebruikelijke data voor het beoordelen van de pompfunctie van het hart). Ook werd de mate van cardiale fibrose (proces waarbij de spiercellen van het hart door andere cellen worden vervangen waardoor de pompkracht afneemt) vastgesteld en werden biomarkers in het bloed gemeten die bij een ontstekingsproces horen. De metingen werden verricht bij begin van de studie en na 6 maanden.

Als meest opvallende resultaten werd in de groep die Omega3 toegediend kreeg een statistisch significant betere pompfunctie van de linker hartkamer, en vermindering van de  cardiale fibrose (zie boven) en een afname van de ontsteking biomarkers gevonden. Er was geen significante vermindering van de uitbreiding van het hartinfarct te zien. Ook was er sprake van dosis-respons effect bij de deelnemers: hoge hoger de Omega3 spiegel hoe groter het beschreven positief effect op de hartfunctie. Er zijn geen bijwerkingen opgetreden bij de inname van Omega 3.

De onderzoekers concluderen dan ook dat toediening van een hoge dosis Omega 3 (naast de  behandeling volgens de huidige richtlijnen) een gunstig effect heeft op de nadelige gevolgen van een hartinfarct op de pompfunctie van het hart en dat deze behandeling veilig is. De onderzoeker verwachten dat hoe eerder bij een infarct met Omega 3 begonnen wordt hoe groter het positieve effect zou zijn.

Er zullen zeker nog verdere studies moeten volgen om deze extra behandeling met Omega 3 in protocollen te verwerken. Ik zou ondertussen iedereen adviseren om ervoor te zorgen dat de Omega 3 spiegel altijd op een hoog niveau is. Kan men er uit wat voor redenen er niet voor zorgen dat een hartinfarct voorkomen wordt zo zijn dan toch de gevolgen minder groot.

 

 
       
     
     
     
     
     
     
                 
AZmedical © 2014 Disclaimer