1

1
Fysieke  Mentale  &  Financiële Gezondheid
 
 

Verrassend effect van probiotica op allergie!

In de afgelopen decennia is er sprake van een enorme toename van allergische klachten en ziekten zodat men al van een allergie-epidemie spreekt. De oorzaak hiervoor is complex en afhankelijk van verschillende factoren. Toenemende blootstelling aan stoffen in voeding en de lucht spelen een rol maar ook de zogenaamde ‘hygiëne hypothese’  (minder stimulatie van het afweerapparaat door meer hygiëne) wordt hiervoor medeverantwoordelijke gehouden. En het is zeker dat  de stijgende consumptie van antibiotica en anderen medicamenten het ontstaan van allergieën mede veroorzaakt.

Met voortschrijdende kennis van het fysiologie van allergieën werd duidelijk dat de ‘darmflora’ een belangrijke rol bij het mechanisme speelt. Met het ‘ontdekken’ van de probiotica kwam nu een potentiele herstel/preventie-behandeling in de aandacht.

Pas in 1997 werd het eerste onderzoek over de invloed van probiotica op de behandeling en preventie van allergieën gepubliceerd. Ondertussen zijn er een aantal goede onderzoeken bijgekomen. Een sluitend bewijs mist nog maar dat probiotica een positieve invloed op een allergie hebben wordt nu als gegeven  aangenomen. De complexiteit van de het allergie-proces, de vele verschillende stoffen die een allergie kunnen uitlokken en de enorme variabiliteit van probiotica- stammen vergen nog veel onderzoek tot een sluitend behandelingsprotocol opgesteld zou kunnen worden.

Recent kwam er nieuwe manier van toepassing bij: gelijktijdige toediening van probiotica en immunotherapie (Immunotherapie houdt in dat men het afweersysteem minder gevoelig maakt door de stof waarvoor iemand allergisch is in toenemende hoeveelheden toe te dienen). Wetenschappers in Australië werden daarbij zelfs verrast door de resultaten van hun onderzoek. Zij keken naar de behandeling van een pinda-allergie met probiotica en immunotherapie. In dit kleine onderzoek met 56 kinderen met een pinda-allergie ontstond door de behandeling bij 89,7% een tolerantie voor pinda’s (in de placebo controlegroep was dit maar 7,1%). Ook voor de onderzoekers dus een onverwacht duidelijk effect. Wel moet er nog verder gekeken worden naar het effect over jaren en ook een behandelingsprotocol is er nog zeker niet.

Maar de uitkomsten geven hoop en laten de potentie van probiotica in de geneeskunde zien.

Voor de duidelijkheid: dit is geen bericht om deze toepassing  zonder medische toezicht uit te proberen. Immunotherapie (en dus ook de combinatie met probiotica) mag alleen onder de begeleiding van een arts!! Het zelf uitproberen mag absoluut niet!! Dit is gevaarlijk!!

Het gebruik van probiotica alleen (dus zonder allergeen) kan- gezien al de onderzoeken die al gedaan zijn- wel een positieve invloed op allergische klachten hebben. Zo kan het b.v. hooikoortsklachten duidelijk verminderen.  Bij ernstige allergieën wel altijd overleg met de behandelende arts vooraf laten gaan.

 
       
   
     
     
     
     
     
                 
AZmedical © 2014 Disclaimer