1

1
Fysieke  Mentale  &  Financiële Gezondheid
 
   

Vitamine D verlaagt het algemene overlijdensrisisco!

     
  Dat Vitamine D belangrijk is voor gezonde boten is ondertussen algemeen aanvaard. Er komen steeds meer bewijzen dat Vitamine D een rol speelt bij het voorkomen van ziektes zoals Multiple Sclerose, auto-immuun ziekten, infecties, maar ook bij de genezing van cardio-metabolen ziekten en kanker. 
In deze gecombineerde review en meta-analyse werd gezocht naar en samenhang tussen Vitamine D en sterfte als gevolg van verschillende oorzaken.
In het onderzoek werden 72 observationele cohort studies en 22 gerandomiseerde interventie studies geïncludeerd.    
  Na analyse van al deze onderzoeken samen kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat er een omgekeerde verhouding tussen de vitamine D spiegel en de kans op overlijden bestaat.
Dat wil zeggen dat hoe hoger de Vitamine spiegel is hoe lager dan het risico om aan een hart- en vaatziekte, kanker en andere algemene oorzaken te overlijden.
De Onderzoekers sluiten het artikel wel met de opmerking dat er verder onderzoek naar dosering en duur van suppletie nodig om dit in de praktijk te brengen.
Maar waarom eerst op deze nog te uit te voerende studies wachten?
Zou het niet verstandig zijn om in de tussentijd ervoor te zorgen dat de Vitamine spiegel op een goed niveau is? Of door op geleide van bloedmetingen een dosering te bepalen. Of door de internationaal geadviseerde dosering van 2000 i.E./dag te gebruiken (mogelijk vooraf gegaan door een week lang 5000 i.E./dag om tekorten aan te vullen.
Het lijkt wenselijk om op deze manier veilig verdere onderzoeken na de mogelijke dosering met dit beleid af te wachten.

AA
     
     
     
     
                 
AZmedical © 2014 Disclaimer