1

1
Fysieke  Mentale  &  Financiële Gezondheid
 
   

"Onze voedingsmiddelen moeten onze geneesmiddelen zijn" (Hippocrates)

 

Vitamine D3 suppletie als zonberscherming!

 

 

Een zonnebrand is niet alleen vervelend maar overmatige zonnebaden is ook niet goed voor de gezondheid. Het aantal nieuwe gevallen van huidkanker (en dan vooral van melanomen) is in de afgelopen jaren sterk gestegen (zie grafiek onderaan). Overmatige en onregelmatige blootstelling aan  UV-straling van zonlicht en/of zonnebanken wordt beschouwd als de belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van huiskanker.

Aan de andere kant is de zon onze belangrijkste leverancier van vitamine D3. De zon zorgt ervoor dat dit belangrijke vitamine in de huid aangemaakt wordt.

Uit steeds meer wetenschappelijke onderzoeken blijkt hoe belangrijk vitamine D3 voor een gezond lichaam is. Voor het voorkomen van hart- en vaatziekten, voor de longen , voor de botten, voor het voorkomen van suikerziekte, voor et voorkomen voor verschillende soorten kanker, voor de psyche......de lijst van de positieve werking groeit alleen maar

Een  dilemma dus! Wij hebben een zonnebad nodig voor onze gezondheid maar teveel tast onze gezondheid aan!

Een pilot onderzoek gepubliceerd in The Journal of Investigative Dermatology geeft een eerste aanwijzing voor een mogelijke oplossing.

In dit dubbel blind placebo gecontroleerd onderzoek is naar de invloed van Vitamine D3 op de gevolgen van blootstelling aan UV-licht gekeken.

De deelnemers werden in vier groepen ingedeeld. Een groep kreeg placebo toegediend de andere drie groepen kregen Vitamine D3 in 3 verschillende doseringen toegediend. Vervolgens werd er op een klein huidgebied aan UV-straling blootgesteld.

De huid werd 24 uur, 48 uur, 72 uur en 1 week na de blootstelling beoordeeld op roodheid en zwelling. Ook werd er een biopt (klein stukje weefsel) genomen voor onderzoek.

De beoordeling van de gevolgen van de UV-straling werd gedaan op basis van de stijging van de vitamine D3-spiegel.

Daarbij vonden de onderzoekers in de groep waar de  vitamine D3-spiegel steeg (dat gebeurde bij niemand in de placebo groep) een significant verminderd effect door de UV-straling. De huid reageerde minder met roodheid en herstelde sneller, de huid was minder dik geworden, de ontstekingsstoffen waren minder en ook de genetische gevolgen waren minder.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat Vitamine D3 suppletie de lokaal gevolgen van UV-straling kan verminderen. Niet alleen door vermindering van de roodheid maar ook door minder schadelijk gevolgen in de structuur en het herstel vermogen van de huid!

De conclusie die vanuit dit onderzoek getrokken kan worden:

Een hogere Vitamine D3-spiegel door suppletie kan de huid tegen de negatieve gevolgen van zonnestralen beschermen!

Gezien dit maar een pilotstudie is aan te raden de gebruikelijke maatregelen te nemen om zonnebrand te voorkomen!

Extra bescherming door suppletie met Vitamine D3 kan zeker in de vakantie een toegevoegde waarde hebben.

 

Wil je meer weten of heb je nog een vraag stuur dan een mail:   

 
 
   
     
                 
AZmedical © 2014Disclaimer